Neurale netwerken en statistische patroonherkenning

1999/00


In de cursus 1999/2000 ga uit van het collegediktaat (te koop bij de diktatenverkoop), aangevuld met copieen van overhead slides die ik op deze pagina zet. Ik raad bovendien onderstaande boeken aan als additioneel materiaal.

In tegenstelling tot vorige jaren is het tentamen niet langer een 'open boek' tentamen. Ik zal een aantal 'inhoudelijke' vragen stellen en een of meer 'reken' vragen.

College-materiaal

o Rooster99-00
o Collegedictaat "An introduction to neural networks", 1996/97, 
Bij de diktatenverkoop te koop (Ik mag het van het systeembeheer niet electronisch verspreiden !!!!)
o Aangeraden boek 1:
Artificial Intelligence, a modern approach
S. Russell, P. Norvig
Prentice Hall, ISBN 0-13-360124-2
Dit is gewoon een goed boek en omdat u het toch heeft, kijk de secties 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.7 en 20 in. 
o Aangeraden boek 2: 
Neural Computing, an introduction. 
R. Beale, T. Jackson. 
IOP Publishing, ISBN 0-85274-262-2 
Dit boek heeft ongeveer dezelfde opzet als mijn college. Het is goed geschreven en leest een stuk prettiger dan mijn eigen, nogal compacte collegedictaat. Echter, het is wat oppervlakkig.
o Aangeraden boek 3: 
Neural Networks for Pattern Recognition. 
C.M. Bishop 
Clarendon Press, ISBN 0-I9-853864-2 
Dit boek gaat een stuk dieper op de stof is, met name vanuit de statistische benadering. Behandelt echter niet alle stof van het college (bv. geen Kohonen netwerken). Wel goed geschreven. 
o Slides van college 1 

Oefeningen

o Opgave 1 behorende bij college 2.

Tentamens

o 24 maart 1999 
o Tentamen 24 maart 1999 Uitwerkingen 
o 19 maart 1998

Resultaten

o

Practicum (UNIX)

o Rooster98-99
o Practicum handleiding 
o Back-propagation simulator (Source code)
o Kohonen/Self-Organising Map simulator (Source code)
o Meer informatie over practicumopdrachten 

Practicum (MATLAB)

o Naar de MatPrak pagina...

Tentamenstof

o Als u Beale gebruikt: 
  • Hfdst 1, 2, 3, 4, 5 (m.u.v. 5.6), 6 (m.u.v. 6.4, 6.5), 7 (m.u.v. 7.6, 7.7, 7.8) plus:.
  • Competitive learning (blz 57 t/m 62 van het diktaat dat op de neuro-web page staat) postscript plus: 
  • Reinforcement leren (hfdst 7 v.h. diktaat) postscript plus:
  • De extra slides die op de neuro-web page staan.
o Als u collegedictaat gebruikt: 
  • Hfdst 1, 2, 3, 4, 5 (m.u.v. 5.2.3 en 5.3), 6 (m.u.v. 6.4), 7, plus:.
  • De extra slides die op de neuro-web page staan.

Informatie

o Ben Kröse 525 7520 krose@wins.uva.nl
o Stephan ten Hagen 525 7564 stephanh@wins.uva.nl

^